சந்தை பெரிய ஏற்றத்திற்கு தயார், ஆனால் கரெக்ஷன் உண்டு...15.05.2017

என்னுடைய அடுத்த தொலைகாட்சி நிகழ்சிகள் 

18.05.17 ராஜ் நியூஸ் காலை 10.00

17.05.17 பொதிகை மாலை 6.45

26.05.17 பொதிகை மாலை 6.45

31.05.17 பொதிகை மாலை 6.45

என்னுடைய அடுத்த பயிற்சி வகுப்புகள் - சென்னையில் 


14.05.2017 - டெக்கனிக்கல் அனலிசிஸ் பயிற்சி வகுப்பு


06.05.2017, 20.05.2017 - பேசிக்ஸ் ஆப் ஈக்விட்டி, கமாடிட்டி, கரண்சி பயிற்சி வகுப்பு.

28.05.2017 - பியுச்சர்ஸ் & ஆப்ஷ...

மேலும் அறிக...

Members Login

Enquiry